Oferta

Montaż klimatyzacji

- montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej w miejscu uzgodnionym z klientem
- podłączenie instalacji elektrycznej
- zamontowanie pomiędzy jednostkami instalacji freonowej i wytworzenie próżni
- montaż grawitacyjnego odprowadzania skroplin (lub za pomocą pompy skroplin)
- uruchomienie jednostki
- sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej
- przeszkolenie z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia.
- przedłużenie instalacji chłodniczej
- montaż w korytkach

Konserwacja , czyszczenie i odgrzybianie

- Ogólna ocena stanu pracy
- Przegląd obudowy urządzenia/parownika i skraplacza
- Kontrola połączeń elektrycznych
- Czyszczenie parownika ( parowe oraz chemiczne)
- Sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin
- Kontrola ciśnień i szczelności układu chłodniczego
- Kontrola pracy układu silnik-wentylator
- Dezynfekcja

To bardzo ważne

Poprawna praca klimatyzacji jest bezwzględnie uzależniona od jej serwisowania.
Zaniedbanie czynności konserwacyjnych może doprowadzić do spadku jakości chłodzenia (zagrzybienie), a w końcu do awarii.

U nas wycena montażu jest bezpłatna.

kontakt
500-44-64-54
68-324-20-59


Pozdrawiam Bartosz Żak
MOBILTECH